Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1

na rok szkolny 2019/2020

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Jan Paweł II

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły oraz środowiska uczniów. Również wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych, poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin przeznaczonych na zajęcia poszczególnych przedmiotów – umożliwiających nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów edukacyjnych. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, specjalistów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów szkoły.
Aktualizacja programu oparta jest przede wszystkim o:
– wzmocnienie wychowawczej roli szkoły;
– edukację zdrowotną;
– wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów;
– wzmocnienie obszarów: zdrowia, relacji, kultury.
Nadrzędnym celem naszej placówki jest pomoc wszystkim uczniom
w rozwijaniu ich indywidualnych możliwości, umiejętności oraz prowadzenie działań
z zakresu promocji zdrowia, wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej, a także w aspekcie intelektualnym i emocjonalnym.

Cały program wychowawczo-profilaktyczny dostępny jest w załączniku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>