Procedura rekrutacji

Nabór do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1

Podstawowe dokumenty:

1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny poniżej i w sekretariacie szkoły.
3. Ostatnie świadectwo szkolne
4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły ponadpodstawowej – Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu.

W załącznikach dostępne są podania się do następujących typów szkół:

Podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju:
Podanie o przyjęcie do Przedszkola Specjalnego nr 10 :
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6: 
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w zespole edukacyjno-terapetycznym:
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 i przydzielenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II: 
Podanie o przyjęcie do Specjalnej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. Jana Pawła II: 
Zaświadczenie o odbywaniu praktyki:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>